Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie richt zich op behandeling van werkgerelateerde klachten van individuele werknemers. Door bepaalde werkzaamheden, of het uitvoeren van de werkzaamheden in een verkeerde houding, kunnen klachten ontstaan. De klachten leveren vaak een beperking op in het werk en het dagelijks leven. Soms worden de (werkgerelateerde) klachten zo erg dan mensen in de ziektewet raken.

 

Klachten en werkplek

De bedrijfsfysiotherapeut kijkt met de patiënt naar de relatie tussen de klachten en de werkomgeving. Daarbij worden de belastende factoren doorgenomen en zoveel mogelijk verminderd. Het hoofddoel is om te de patiënt weer optimaal te laten functioneren op zijn/haar werkplek. De bedrijfsfysiotherapeut van Fysio Spaarndambehandelt de klachten niet alleen in de praktijk, maar ook in de werkomgeving van de patiënt.


Werkplekanalyse en training

De bedrijfsfysiotherapeut voert ook algemene werkplekanalyses uit. Bij een werkplekanalyse wordt gekeken of de werkplek goed is ingesteld op de werknemer. Daarnaast geeft de bedrijfsfysiotherapeut (preventieve) training over het goed instellen van de werkplek en een juiste werkhouding. Hierdoor wordt een optimale werkomgeving gecreëerd.

De huisarts kan bij arbeidsgerelateerde klachten doorverwijzen naar de bedrijfsfysiotherapeut. Daarnaast kunnen zowel werkgevers als bedrijfsartsen een beroep doen op de bedrijfsfysiotherapeut.