Geriatrie fysiotherapie

De geriatriefysiotherapeut richt zich op ouderen die klachten hebben bij het bewegen. De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen die door hun leeftijd vaak te maken hebben met complexe klachten. Het gaat overigens niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege ziekte (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson) verschijnselen vertonen van ouderdom.

 

Behandeling door de geriatriefysiotherapeut

De behandeling bestaat voor het grootste deel uit oefentherapie. De oefentherapie is gericht op het verminderen van klachten in het dagelijks leven en het voorkomen van (verdere) achteruitgang. Daarnaast adviseert en begeleidt de geriatriefysiotherapeut gezinsleden en eventuele mantelzorgers.Omdat de ziektebeelden met betrekking tot geriatrie vaak als chronische ziekten worden aangemerkt, vallen de behandelingen over het algemeen binnen de dekking van de basisverzekering.