SCHOUDERPIJN

De schouder is een fantastisch gewricht. Het stelt ons in staat om heel veel bewegingen te kunnen maken. Het nadeel van veel beweging is dat de stabiliteit wat minder is. Dat ksan leiden tot schouderklachten. Het meest voorkomend zijn 'schouder uit de kom', werpersarm, rotator cuff syndroom of de 'frozen shoulder'. De meest voorkomende schouderproblemen lichten we graag wat uitgebreider toe.